JANÁČEK OSTRAVA 2018
společný projekt ostravské hudební scény

Ostravským kulturním prostorem v letošním roce rezonuje projekt JANÁČEK OSTRAVA 2018, kterému se podařilo zaštítit koncertní akce i doprovodné programy související s životem a dílem světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka, skladatele který je svým původem neodmyslitelně spjat s ostravským regionem a svou tvorbou s československou státností. Tohoto faktu využívají ostravské hudební instituce, aby společně vytvořily celoroční plejádu nejrůznějších koncertů a akcí oslavujících našeho krajana a světového skladatele.

Ačkoliv jednotlivé akce probíhají již od počátku roku 2018, vyvrcholí v několika obdobích: Prvním z nich je Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka na konci května a v červnu, jehož součástí bude i muzikologická konference Janáčkiana.

V pomyslné polovině projektu 12. srpna 2018, v den výročí Janáčkova úmrtí, proběhne mimořádná slavnostní vyjížďka z Hukvald do Ostravy, nazvaná Životní pouť Leoše Janáčka aneb Od lišky k Lišce. Druhým vyvrcholením je zářijový Svatováclavský hudební festival, po němž Národní divadlo moravskoslezské představí premiéru Janáčkovy opery Osud a stane se tak teprve druhým divadlem na světě, které zrealizuje všechny opery hukvaldského rodáka. Posledním a hlavním vyvrcholením projektu bude čtyřdenní Hudební maraton Leoše Janáčka, mimořádný festival k oslavě československé státnosti, realizovaný ve dnech 25. – 28. října 2018. Během něj budete moci na 15 koncertech slyšet zhruba 40 Janáčkových skladeb v podání mnoha špičkových interpretů.

Více o projektu