< zpět

Janáčkova klavírní tvorba
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Kdy: 28. října 2018, 10:00
Kde: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Sál Leoše Janáčka
Cena: 200 Kč / 150 Kč (důchodci, studenti)

Janáčkův klavírní odkaz obsahuje kromě již tradičně uváděných kompozic i zřídka hraná díla, která však stojí za povšimnutí. Klavírista Jan Bartoš si kromě známých cyklů vybral i Vzpomínku a Zdenčiny variace. Zdenčiny variace byly napsány v roce 1880 při ukončení jeho studií v Lipsku a inspirací pro ně byl stesk po své budoucí ženě Zdeňce Schulzové. Jsou psány v klasicko-romantickém slohu a nenesou ještě typické znaky Janáčkova pozdějšího stylu. Vedle těchto skladeb zazní obě řady Janáčkova klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku, či klavírní cyklus V mlhách. Tato autorova skladba pochází z roku 1912, patří tedy k jeho zralým dílům. Ačkoliv nám Janáček nezanechal žádný písemný obsah, lze dovodit, že v tomto klavírním cyklu mimo jiné vzpomíná na dceru Olgu. Klavírní Sonáta 1. X. 1905 byla zkomponována zcela spontánně pod dojmem národnostních nepokojů u příležitosti tzv. Volkstagu, kdy došlo mimo jiné ke zranění a následnému úmrtí mladého truhlářského dělníka Františka Pavlíka. Skladba má pouze dvě věty: Předtucha a Smrt.

Program:
Leoš Janáček: Zdenčiny variace
Leoš Janáček: Sonáta 1. X. 1905
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku I.
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku II.
Leoš Janáček: Vzpomínka
Leoš Janáček: V mlhách

Účinkující:
Jan Bartoš – klavír

 

Pořadatel: Hudební maraton Leoše JanáčkaJanáčkova filharmonie Ostrava

Janáčkova klavírní tvorba