JANÁČEK OSTRAVA 2018
společný projekt ostravské hudební scény

90. výročí úmrtí Leoše Janáčka
100. výročí prvního uvedení Janáčkovy opery v zahraničí
100. výročí založení ČSR

Ostravským kulturním prostorem v letošním roce rezonuje projekt JANÁČEK OSTRAVA 2018, kterému se podařilo zaštítit koncertní akce i doprovodné programy související s životem a dílem světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka, skladatele který je svým původem neodmyslitelně spjat s ostravským regionem a svou tvorbou s československou státností.

Že se Janáček narodil v nedalekých Hukvaldech, často se sem vracel a čerpal zde inspirační zdroje, není snad potřeba připomínat. Zajímavé však je, do jaké míry se Janáčkovo uznání ve světě časově prolíná právě se vznikem samostatného Československa: V roce 1916, kdy Tomáš Garrigue Masaryk na základě jednání s francouzským premiérem zakládá Československou národní radu, slaví Janáček tak dlouho očekávaný úspěch při pražské premiéře Její pastorkyně. Ta o dva roky později zazní ve Vídni a následně, krátce po vzniku Československa, i v zahraničí, a odstartuje tak vrcholné období Janáčkovy tvorby. Od těchto událostí – revolučních v politice i hudbě – si letos připomínáme právě sto let.

Tohoto faktu využívají ostravské hudební instituce, aby společně vytvořily celoroční plejádu nejrůznějších koncertů a akcí oslavujících našeho krajana a světového skladatele. Janáčkova filharmonie Ostrava, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Ostravská univerzita, Národní divadlo moravskoslezské a Svatováclavský hudební festival zařazují do svého programu Janáčkovo dílo ještě více, než bývá obvyklé.

Ačkoliv jednotlivé akce probíhají již od počátku roku 2018, vyvrcholí v několika obdobích: Prvním z nich je Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka na konci května a v červnu, jehož součástí bude i muzikologická konference Janáčkiana. V pomyslné polovině projektu 12. srpna 2018, v den výročí Janáčkova úmrtí, proběhne mimořádná slavnostní vyjížďka z Hukvald do Ostravy, nazvaná Životní pouť Leoše Janáčka aneb Od lišky k Lišce. Druhým vyvrcholením je zářijový Svatováclavský hudební festival, po němž Národní divadlo moravskoslezské představí premiéru Janáčkovy opery Osud a stane se tak teprve druhým divadlem na světě, které zrealizuje všechny opery hukvaldského rodáka.

Posledním a hlavním vyvrcholením projektu bude čtyřdenní Hudební maraton Leoše Janáčka, mimořádný festival k oslavě československé státnosti, realizovaný ve dnech 25. – 28. října 2018. Během něj budete moci na 17 koncertech slyšet zhruba 40 Janáčkových skladeb v podání mnoha špičkových interpretů.