< zpět

Zahajovací koncert
v rámci MHF Leoše Janáčka

Kdy: 21. května 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 600 Kč; 450 Kč; 350 Kč

Sinfoniettu věnoval Leoš Janáček Československé branné moci. Proto bývá nazývána vojenská, ale také sletová, protože zazněla za přítomnosti prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na slavném sletu Československého sokola v Praze v roce 1926. Tato výjimečná skladba je svázána historií Československa a od roku 1976 také s festivalem Janáčkův máj, který pravidelně zahajovala. V letošním roce Janáčkova výročí zazní včetně fanfár hranými členy Hudby hradní stráže a Policie České republiky, tedy blízko ke skladatelovu původnímu zvukovému ideálu a poprvé tak zahájí Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka.

Program:
Leoš Janáček: Sinfonietta (originální verze)
Josef Suk: Fantazie pro housle a orchestr g moll op. 24
Vítězslav Novák: V Tatrách, symfonická báseň op. 26

Účinkují:
Ivan Ženatý – housle
členové Hudby hradní stáže a Policie ČR
plk. Václav Blahunek – dirigent
Česká filharmonie
Petr Altrichter – dirigent
Jiří Vejvoda – úvodní slovo

Pořadatel: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Zahajovací koncert