< zpět

Varhanní koncert
v rámci MHF Leoše Janáčka

Kdy: 26. května 2018, 18:00
Kde: Ludgeřovice, kostel sv. Mikuláše
Cena: 200 Kč; 100 Kč

Slavné varhanní Postludium z Janáčkovy Glagolské mše nechybí v repertoáru snad žádného varhaníka. Je originální, virtuózní a může být prováděno i samostatně jako varhanní sólo. Ona totiž celá Glagolská mše není z pohledu mešního ordinária klasickou bohoslužbou. Asi se už nikdy nedozvíme, proč jsou jednotlivé části řazeny tak, jak jsou a proč se najednou objevuje velké varhanní sólo. To z celého díla vybočuje a je v něm téměř cizorodým prvkem. Ale nezapomeňme, že Janáček měl k varhanám od prvních dnů, kdy přišel do starobrněnského kláštera, velmi blízký vztah – setkával se s nimi samozřejmě už v rodných Hukvaldech a Rychalticích. Napadá nás mimoděk otázka: zahrál někdy sám toto své mimořádně náročné varhanní Postludium?

Program:
Dietrich Buxtehude: Prelude, Fugue and Ciaconne in C BuxWV 137
Anthoni Van Noordt: Psalm 24
Petr Eben: Hommage à Buxtehude
Johann Sebastian Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 661
Vincent Lübeck: Praeludium in G minor
Johann Sebastian Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662
Leoš Janáček: Varhanní sólo z Glagolské mše
Anton Heiller: Tanz – Toccata

Účinkující:
Jeremiah Stephenson – varhany
vítěz Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě 2016

Pořadatel: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Varhanní koncert