< zpět

Sborový koncert
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Kdy: 26. října 2018, 17:00
Kde: Ostrava, kostel sv Václava
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Hudební teoretik Vladimír Helfert ve své knize o Leoši Janáčkovi (1938) upozornil, že to byla sborová tvorba, kde si Janáček vytvořil svůj osobitý sloh. Otčenáš Leoše Janáčka byl původně hudební ilustrace pro tenor a smíšený sbor s doprovodem klavíru nebo harmonia k živým obrazům podle cyklu obrazů Ojcze nasz od Jósefa Męciny-Krzesze. Skladba byla dokončena v květnu 1901 a věnována Ženské útulně v Brně, kterou díky její péči o sociálně slabé děti Janáček podporoval. Roku 1906 přepracoval Janáček Otčenáš s doprovodem harfy a varhan. Bez živých obrazů byl pak proveden poprvé jako kantáta 18. listopadu 1906. Pokrokový Janáček dal dílu co nejmenší idealistický a náboženský obsah. Otčenáš se mu stal pouhým odrazištěm, aby projevil hluboké a osvědčené sociální smýšlení. Je patrné, že přesunul těžiště svého pojetí hudby od boha k člověku, k lidem. Soucit s poníženými, ubohými a sociálně slabými tu vystoupil do popředí.

Program:
Leoš Janáček: Ukvalské písně
Leoš Janáček: Kačena divoká
Leoš Janáček: Mužské sbory (výběr)
Leoš Janáček: Zdrávas Maria
Leoš Janáček: Otčenáš

Účinkují:
Tomáš Kořínek – tenor
Pavla Kopecká – harfa
Leoš Zavadilík – housle
Martin Jakubíček – varhany
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – sbormistr

Pořadatel: Hudební maraton Leoše JanáčkaJanáčkova filharmonie Ostrava

Sborový koncert