< zpět

Mezinárodní muzikologická konference JANÁČKIANA
ve spolupráci Ostravské univerzity a MHF Leoše Janáčka

Kdy: od 31. května 2018
do 1. června 2018

Téma: „Z POUT TRADICE PŘES VZPOURU A BOJ K VÍTĚZSTVÍ”
Muzikologická konference JANÁČKIANA, organizovaná jako bienále, se koná ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Leoše Janáčka. Ve své dosavadní historii konference reflektovala jak otázky Janáčkovy tvorby a její percepce, tak do roku 1989 také hudební kultury středoevropských zemí a problematiku hudební pedagogiky. Konference nabízí zájemcům z řad muzikologů, hudebních pedagogů i doktorandů hudebních oborů možnost prezentace referátů na téma Leoš Janáček – Z „pout tradice“ přes „vzpouru“ a „boj“ k „vítězství“ a v oblasti hudební pedagogiky téma nazvané Historie a současnost hudební pedagogiky II – osobnosti, instituce, vývojové trendy.

Pořadatel: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka