< zpět

Suk, Janáček, Dvořák / Kvarteta důvěrná
v rámci MHF Svatováclavský hudební festival

Kdy: 5. září 2018, 18:00
Kde: Velká Polom, kostel sv. Václava
Cena: 150 Kč / 100 Kč (studenti, senioři, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)

Druhý smyčcový kvartet napsal Janáček v posledním roce svého života v prudké inspirační impulzívnosti dané jeho osudovou láskou Kamilou. Byla jeho „violou d’amour“ – jejíž zvuk měl promlouvat milostným ševelením v původně poetickém nástrojovém obsazení kvartetu barokní violou. Své intimní hudební Listy popsal rozličnými témbry smyčců v rytmických vrstvách. Nyní se jejich vášeň probudí mezi národně laděnou niternou Meditací a Dvořákovým prvním „impresionistickým“ kvartetem, který napsal bezprostředně po svém návratu z Ameriky.

Program:
Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35a
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet G dur op. 106

Účinkují:
Bennewitzovo kvarteto
Jakub Fišer
– I. housle
Štěpán Ježek – II. housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal – violoncello

 

 

Pořadatel: Svatováclavský hudební festival

Suk, Janáček, Dvořák / Kvarteta důvěrná