< zpět

Janáčkovy smyčcové kvartety
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Kdy: 27. října 2018, 16:30
Kde: Hudební sál, Provoz Hlubina, Dolní oblast Vítkovice
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Janáčkův První smyčcový kvartet z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty je modernistickou stavbou plnou řezavých kontrastů temp i chvějícího se lyrismu a zuřivého dramatismu, pod níž se dá odkrýt základová deska skladby plná modality a geniální motivické práce. Druhý smyčcový kvartet napsal Janáček v posledním roce svého života v prudké inspirační impulzívnosti dané jeho osudovou láskou Kamilou. Byla jeho „violou d’amour“ – jejíž zvuk měl promlouvat milostným ševelením v původně poetickém nástrojovém obsazení kvartetu barokní violou. Své intimní hudební Listy popsal rozličnými témbry smyčců v rytmických vrstvách.

Program:
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 „z podnětu Kreutzerovy sonáty“
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“

Účinkující:
Pavel Haas Quartet
Veronika Jarůšková – 1. housle
Marek Zwiebel – 2. housle
Jiří Kabát – viola
Peter Jarůšek – violoncello

Pořadatel: Hudební maraton Leoše JanáčkaJanáčkova filharmonie Ostrava

Janáčkovy smyčcové kvartety