< zpět

Janáček právem zapomenutý
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Kdy: 27. října 2018, 12:30
Kde: Rychaltice, kostel sv. Mikuláše
Cena: 100 Kč

Znalost renesanční a barokní kompoziční techniky získal Leoš Janáček studiem generálbasu a kontrapunktu v augustiniánském klášteře na Starém Brně. Vtělil jej zejména do malých liturgických sborových skladeb na latinské texty. Tato díla respektovala palestrinovský styl, který byl prosazován a pěstován v rámci tzv. ceciliánské reformy církevní hudby. Je zřejmé, že liturgické skladby sotva dvacetiletého Janáčka vznikly jako samostatné skladby nad rámec školních povinností a osnov. Často se opírají o gregoriánský nápěv a v několika případech se k pěveckým hlasům přidávají varhany, které však mají jen podpůrný charakter. Ansámbl Musica Florea proto obohatil doprovod smyčcovou instrumentací, aniž by cokoli přidal nebo ubral na kompozičním záměru autora. Totéž učinil v Janáčkově Fuze A dur pro klavír, kterou skladatel napsal během svého studia v Lipsku roku 1879-1880, a která svědčí o pozoruhodné barokní inspiraci autora.

Program:
Leoš Janáček: Introitus In nomine Iesu
Giovanni Gabrielli: Canzon à 5
Leoš Janáček: Suscepimus Deus, Regnum mundi
Alessandro Grandi: Sonata SOPRA DEUS MISERATUR NOSTRI
Leoš Janáček: Exaudi Deus
Leoš Janáček: Fuga A dur
Leoš Janáček: Exurge Domine
Marco Uccellini: Sinfonia decima nona á 4
Gregorio Allegri: Falsobordone – Miserere

Účinkují:
Musica Florea
Marek Štryncl – umělecký vedoucí

 

Pořadatel: Hudební maraton Leoše JanáčkaJanáčkova filharmonie Ostrava

Janáček právem zapomenutý