< zpět

Iva Bittová a inspirace Janáčkem
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Kdy: 27. října 2018, 21:00
Kde: Ostrava, Cooltour
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Před několika lety vydal Supraphon CD moravských lidových písní, které sbíral a upravoval Leoš Janáček. Janáčkova verze lidových písní byla určená pro zpěv a klavír. Vladimír Godár, Pavel Fischer a členové Škampova kvarteta využili tuto Janáčkovu úpravu jako východisko pro vlastní instrumentaci spojující hlas se zněním čtyřech smyčcových nástrojů. Skladatel Béla Bartók se začal sběrem lidových písní zabývat přibližně ve stejné době jako Janáček. Sesbíral  okolo 15 000 lidových písní, ktoré mu posloužili mj. jako východisko pro jeho kompoziční tvorbu. Koncert Ivy Bittové s Muchovým kvartetem nabídne jednak úpravy moravských lidových písní Leoše Janáčka, jednak obeznámí s tvorbou a činností skladatele Bartóka, která byla nepochybně inspirovaná iniciativou, nazvanou slovenskými sběrateli Slovenské spevy, stejně jako slovenským folklórem.

Program:
Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních (transkripce: Vladimír Godár, aranžmá: Iva Bittová a Škampa Quartet)
Béla Bartók: Slovenské spevy (transkripce: Vladimír Godár)

Účinkují:
Iva Bittová – zpěv
Mucha kvartet
Juraj Tomka – 1. housle
Jozef Ostrolucký – 2. housle
Veronika Kubešová – viola
Pavol Mucha – violoncello

 

Pořadatel: Hudební maraton Leoše JanáčkaJanáčkova filharmonie Ostrava

Iva Bittová a inspirace Janáčkem