< zpět

O cenu Leoše Janáčka
4. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí

Kdy: 11. května 2018, 9:00-16:00
Kde: Budova Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz

Festival je určen všem amatérským zpěvákům, které spojuje láska k lidové písni a k tvorbě světově uznávaného  hudebního  skladatele a folkloristy Leoše Janáčka. 4. ročník se uskuteční v pátek 11. května 2018 v budově Lidové konzervatoře ve Wattově ul. č. 5, Ostrava-Přívoz. Festival je soutěžní a jednokolový. Soutěží se v deseti kategoriích, přičemž kategorie 6. až 10. jsou určeny soutěžícím se zdravotním postižením či jinak znevýhodněným. Pětičlenná odborná porota zhodnotí interpretaci jedné písně v úpravě Leoše Janáčka a jedné volitelné vokální skladby (lidová píseň, umělá píseň, operní árie, operetní a muzikálová árie, šanson, jazzová a populární píseň) s vlastním doprovodem.

9.00  –  9.10   slavnostní zahájení 1. části festivalu

9.10 – 12.00   soutěž účastníků 1., 2. a 3. kategorie

12.00 – 13.30  přestávka, porada odborné poroty

13.30 – 13.45  slavnostní vyhlášení vítězů 1., 2. a 3. kategorie

13.50 – 14.00  slavnostní zahájení 2. části festivalu

14.10 – 15.15  soutěž účastníků 4., 5., 8. a 9. kategorie

15.15 – 15.45  přestávka, porada odborné poroty

15.45   slavnostní vyhlášení vítězů 4., 5., 8. a 9. kategorie, závěr festivalu

 

Pořadatel: Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava

O cenu Leoše Janáčka