< zpět

Festivalový epilog
v rámci MHF Leoše Janáčka

Kdy: 1. července 2018, 15:00
Kde: Hukvaldy - rodná škola L. Janáčka
Cena: 100 Kč; 50 Kč

Rodná škola nehraje v Janáčkových vzpomínkách právě příliš pozitivní roli. Nicméně dodnes stojí v těsném sousedství hukvaldského kostela sv. Maxmiliána, pár metrů od kamenné zdi Hukvaldské obory. Neužít jeho, byť skromných prostor, by byla škoda. A tak se od letošního roku bude v hukvaldském rodném domě Leoše Janáčka vždy v souvislosti s výročním datem jeho narození 3. července konat festivalový epilog. Dechový sextet Mládí bude onou tečkou za festivalem nesoucím jméno geniálního hukvaldského rodáka. Bude to zcela symbolické. Jednak v této skladbě autor vzpomíná na své dětství a mládí, jednak je Janáčkova hudba dodnes mladá, strhující a inspirující. Každý rok provede Mládí jiný ansámbl. 1. července 2018 to bude americké dechové kvinteto Grand Valley Winds s ostravským basklarinetistou Jiřím Masným.

Program:
Eduard Dřízga: Dechový kvintet
Leoš Janáček: Mládí, dechový sextet

Účinkují:
Grand Valley Winds
Christopher Kantner – flétna
Marlen Vavříková – hoboj
Gary June – klarinet
Victoria Olson – fagot
Richard Britsch – lesní roh
Jiří Masný – basklarinet

Pořadatel: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Festivalový epilog