Operní sirény 18. – Hudební maraton L. Janáčka

Operní sirény 18. – Hudební maraton L. Janáčka

Diskuzního pořadu na téma Hudební maraton Leoše Janáčka se jako hosté zúčastní produkční a organizátoři Hudebního maratonu L. Janáčka - Martina Výrková, Igor Františák, Ondřej Daněk a dramaturgymě opery NDM Eva Mikulášková.

Kdy: 3. října 2018, 16:00-17:30
Kde: Knihovna města Ostravy, sál hudebního oddělení
Cena: Vstup volný

Smrt Ostapova / C1 Hudební příběhy

Smrt Ostapova / C1 Hudební příběhy
v rámci koncertní sezóny JFO

Rapsodie pro orchestr Leoše Janáčka Taras Bulba patří mezi nejvýznamnější skladby svého druhu v hudební literatuře 20. století. Dílo bylo inspirováno Gogolovou novelou, která zpracovává ukrajinskou pověst o atamanu záporožských kozáků Tarasu Bulbovi, hrdinsky umírajícího v závěru vítězného boje proti Polákům v roce 1628, a jeho dvou synech, Andriji a Ostapovi.

Kdy: 4. října 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: od 160 Kč

Poetický atentát na Janáčkově ulici

Poetický atentát na Janáčkově ulici

Netradiční seznámení s Janáčkovým dílem prostřednictvím oblíbené formy poetického atentátu. Další z řady, který připravuje okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. Na různých místech Janáčkovy ulice budou zastávky, které vyplní četba kratších i delších textů s divadelními výstupy. Texty pak zůstanou „zvěčněny“ na výlohách obchodů a vchodových dveří. Průvodcem nám bude literární historik a kritik Pavel Hruška.

Kdy: 9. října 2018, 18:00
Kde: Sraz před Antikvariátem a klubem Fiducia
Cena: Vstupné dobrovolné

Janáček, Suchoň, Dvořák / Biblické písně

Janáček, Suchoň, Dvořák / Biblické písně
v rámci projektu SHF „Hudební výlety“

Přední slovenský orchestr představí Janáčkovu Suitu pro smyčce, Suchoňovu pozoruhodnou Serenádu či slavné Dvořákovy Biblické písně na slova z Davidovy Knihy žalmů. SHF je uvede v netradičním znění společně s moravskoslezskými amatérskými sbory, ke kterým se může připojit i publikum.

Kdy: 14. října 2018, 16:00
Kde: Ostrava, Evangelický Kristův kostel
Cena: 150 Kč / 100 Kč (senioři, studenti, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P) / děti do 15 let zdarma

Osud

Osud
1. premiéra opery v rámci 100. divadelní sezóny 2018/2019

Uvedením opery Osud na jevišti Divadla Antonína Dvořáka se Národní divadlo moravskoslezské stane celosvětově druhým divadlem, kde bylo v průběhu jeho historie uvedeno kompletní operní dílo Leoše Janáčka, a to navíc v roce 2018, kdy proběhnou oslavy životního jubilea tohoto významného českého skladatele.

Kdy: 18. října 2018, 18:30
Kde: Divadlo Antonína Dvořáka
Cena: 460 Kč / 400 Kč / 360 Kč / 300 Kč, studenti 50% sleva, senioři 40% sleva

Osud

Osud
2. premiéra opery v rámci 100. divadelní sezóny 2018/2019

Uvedením opery Osud na jevišti Divadla Antonína Dvořáka se Národní divadlo moravskoslezské stane celosvětově druhým divadlem, kde bylo v průběhu jeho historie uvedeno kompletní operní dílo Leoše Janáčka, a to navíc v roce 2018, kdy proběhnou oslavy životního jubilea tohoto významného českého skladatele.

Kdy: 20. října 2018, 18:30
Kde: Divadlo Antonína Dvořáka
Cena: 460 Kč / 400 Kč / 360 Kč / 300 Kč, studenti 50% sleva, senioři 40% sleva

Zahajovací koncert Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Zahajovací koncert Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Opera Její pastorkyňa se stala ze všech devíti oper Leoše Janáčka nejznámější a nejhranější. Práci dokončil až 18. ledna 1903. Národní divadlo v Praze operu odmítlo, proto byla opera nastudována v Brně a premiéra se uskutečnila 21. ledna 1904 v Divadle na Veveří a sklidila obrovský úspěch. Janáčkova duchovní kantáta Věčné evangelium z roku 1914 vznikla na text Jaroslava Vrchlického. Premiéra se konala až 5. února 1917 v nastudování pražského zpěváckého spolku Hlahol a orchestru České filharmonie pod vedením dirigenta Jaroslava Křičky.

Kdy: 25. října 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 240 Kč / 220 Kč / 160 Kč

Sborový koncert

Sborový koncert
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Český filharmonický sbor Brno přijede do Ostravy v rámci čtyřdenního festivalu Hudební maraton Leoše Janáčka představit Janáčkovu sborovou tvorbu, kterou završí slavné Otčenáš, původně komponované jako hudební ilustrace pro tenor a smíšený sbor s doprovodem klavíru k živým obrazům podle cyklu obrazů Ojcze nasz od Jósefa Męciny-Krzesze. Skladba byla dokončena v květnu 1901 a o pět roků později ji Janáček přepracoval s doprovodem harfy a varhan.

Kdy: 26. října 2018, 17:00
Kde: Ostrava, kostel sv Václava
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Mozart, Janáček, Dvořák / Listy důvěrné

Mozart, Janáček, Dvořák / Listy důvěrné
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Druhý smyčcový kvartet napsal Janáček v posledním roce svého života v prudké inspirační impulzívnosti dané jeho osudovou láskou Kamilou Stösslovou. Temperamentní program Bennewitzova kvarteta končí Dvořákovým opusem, který v roce 2014 tento špičkový soubor nahrál pro společnost Naxos/SWR.

Kdy: 26. října 2018, 18:00
Kde: Krnov, koncertní síň sv. Ducha
Cena: 150 Kč / 100 Kč (senioři, studenti, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P) / děti do 15 let zdarma

Mladí ladí Janáčka

Mladí ladí Janáčka
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Pod taktovkou Ondřeje Vrabce uvedou mladí ostravští hudebníci Janáčkovo symfonické dílo, pro nějž je typická vypjatá expresivita, barevnost emocí i průzračná čistota inspirovaná studnicí lidové hudby. Na koncertě zazní jak Lašské tance i Žárlivost, původní předehra k opěře Její pastorkyňa, tak známé Concertino pro klavír v podání Lukáše Vondráčka.

Kdy: 26. října 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Mateřština

Mateřština
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Multiinstrumentalista Jiří Slavík představí v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka své Andělem oceněné album Mateřština naposledy v České republice. Ve svých vlastních soudobých skladbách nebo v úpravách tradičních melodií využívá originálním způsobem odkazu moravské a slezské lidové hudby. Živé provedení Mateřštiny tak v rámci Hudebního maratonu zazní v rámci České republiky ve své derniéře.

Kdy: 26. října 2018, 21:00
Kde: Ostrava, Cooltour
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Janáček právem zapomenutý

Janáček právem zapomenutý
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Téměř neznámé liturgické skladby sotva dvacetiletého Janáčka vznikly jako samostatné skladby nad rámec školních povinností a osnov. Často se opírají o gregoriánský nápěv a v několika případech se k pěveckým hlasům přidávají varhany, které však mají jen podpůrný charakter. Ansámbl Musica Florea obohatil doprovod uváděných skladeb smyčcovou instrumentací, aniž by cokoli přidal nebo ubral na kompozičním záměru autora.

Kdy: 27. října 2018, 12:30
Kde: Rychaltice, kostel sv. Mikuláše
Cena: 100 Kč

Janáčkův smyčcový orchestr

Janáčkův smyčcový orchestr
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Suita pro smyčce je Janáčkovou první orchestrální skladbou, kterou napsal ještě před svým studiem na lipské konzervatoři. V roce 1878 podnikl Janáček cestu do Německa, kam ho pozval proslulý oettingenský varhanář P. G. Steinmeyer. Prázdninová pohoda v Oettingenu a zvláště romantické dojmy ze Staremberského jezera, které v čase svého německého pobytu Janáček rovněž navštívil, dala vzniknout dílu, příznačně nazvanému Idyla pro smyčce.

Kdy: 27. října 2018, 15:00
Kde: Hudební sál, Provoz Hlubina, Dolní oblast Vítkovice
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Sobotní odpoledne pro děti

Sobotní odpoledne pro děti
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

V rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka jsme nezapomněli ani na nejmenší posluchače, pro které jsme připravili zábavné odpoledne pod vedením Kláry Boudalové, ve kterém je čeká hudebně-edukační workshop, plný hudebních her a kvízů a kreativních činností, po nichž bude následovat promítání animovaného filmu BBC Příhody lišky Bystroušky s hudbou Leoše Janáčka v režii Davida Poutneyho.

Kdy: 27. října 2018, 15:00-17:30
Kde: Provoz Hlubina, Kino Cineport Ostrava
Cena: 50 Kč

Janáčkovy smyčcové kvartety

Janáčkovy smyčcové kvartety
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Obě Janáčkova smyčcová kvarteta v podání ansámblu Pavel Haas Quartet navazují na předchozí koncert Janáčkovy komorní tvorby. První smyčcový kvartet z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty je modernistickou stavbou plnou řezavých kontrastů temp i chvějícího se lyrismu a zuřivého dramatismu. Druhý smyčcový kvartet napsal Janáček v posledním roce svého života v prudké inspirační impulzívnosti dané jeho osudovou láskou Kamilou Stösslovou.

Kdy: 27. října 2018, 16:30
Kde: Hudební sál, Provoz Hlubina, Dolní oblast Vítkovice
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Mozart, Janáček, Dvořák / Kreutzerova sonáta

Mozart, Janáček, Dvořák / Kreutzerova sonáta
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Janáčkův První smyčcový kvartet z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty je modernistickou stavbou plnou řezavých kontrastů temp i chvějícího se lyrismu a zuřivého dramatismu. Silný program Bennewitzova kvarteta začíná geniálním klasicistním dílem a končí opusem, jenž se řadí mezi vrcholná díla tehdejší evropské absolutní hudby. Dvořák v něm klade důraz na barevnost instrumentace, náladovou rozmanitost i rytmické škály.

Kdy: 27. října 2018, 18:00
Kde: Frýdek-Místek, Rytířský sál frýdeckého zámku
Cena: 150 Kč / 100 Kč / 50 Kč

Osud

Osud
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Uvedením opery Osud na jevišti Divadla Antonína Dvořáka se Národní divadlo moravskoslezské stane celosvětově druhým divadlem, kde bylo v průběhu jeho historie uvedeno kompletní operní dílo Leoše Janáčka, a to navíc v roce 2018, kdy proběhnou oslavy životního jubilea tohoto významného českého skladatele.

Kdy: 27. října 2018, 18:30
Kde: Divadlo Antonína Dvořáka
Cena: 460 Kč / 400 Kč / 360 Kč / 300 Kč, studenti 50% sleva, senioři 40% sleva

Noční filmový klub

Noční filmový klub
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

V rámci čtyřdenního víkendového festivalu Hudební maraton Leoše Janáčka vám nabídneme i dvojici českých filmů, inspirovaných skladatelem Leošem Janáčkem: prvním z nich bude Lev s bílou hřívou z roku 1986 v režijním pojetí Jaromila Jireše s Ludkěm Munzarem v hlavní roli, po něm bude následovat polohraný dokument Hledání Janáčka z roku 2004 v režii Petra Kaňky.

Kdy: 27. října 2018, 19:00 a 21:30
Kde: Provoz Hlubina, Kino Cineport Ostrava
Cena: 30 Kč

Iva Bittová a inspirace Janáčkem

Iva Bittová a inspirace Janáčkem
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Koncert Ivy Bittové s Muchovým kvartetem nabídne jednak úpravy moravských lidových písní Leoše Janáčka, jednak obeznámí s tvorbou a činností skladatele Bély Bartóka, která byla nepochybně inspirovaná iniciativou, nazvanou slovenskými sběrateli Slovenské spevy, stejně jako slovenským folklórem.

Kdy: 27. října 2018, 21:00
Kde: Ostrava, Cooltour
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Výlet na Hukvaldy s Jiřím Zahrádkou

Výlet na Hukvaldy s Jiřím Zahrádkou
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

V rámci výletu na Hukvaldy bude návštěvníky čekat prohlídka kostela sv. Maxmiliána, komentovaná prohlídka Památníku L. Janáčka, návštěva Janáčkova rodného domu, kde bude připraveno povídání o Janáčkovi s muzikologem Jiřím Zahrádkou, projdeme se hukvaldskou oborou ke slavné soše Lišky Bystroušky. Výlet bude zakončen koncertem v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích.

Kdy: 27. října 2018, 9:30-13:30
Kde: Hukvaldy
Cena: 50 Kč (jízdné)

Janáčkova klavírní tvorba

Janáčkova klavírní tvorba
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Janáčkův klavírní odkaz obsahuje kromě již tradičně uváděných kompozic i zřídka hraná díla, která však stojí za povšimnutí. Klavírista Jan Bartoš si kromě známých Janáčkových klavírních cyklů vybral pro svůj recitál i Vzpomínku a Zdenčiny variace. Vedle těchto skladeb zazní na koncertě obě řady Janáčkova klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku, či klavírní cyklus V mlhách.

Kdy: 28. října 2018, 10:00
Kde: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Sál Leoše Janáčka
Cena: 200 Kč / 150 Kč (důchodci, studenti)

Moravská a ukvalská lidová poezie v písních

Moravská a ukvalská lidová poezie v písních
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Lidová píseň v Janáčkově úpravě bude provázet posluchače odpoledního koncertu s Kateřinou Kněžíkovou a Romanem Hozou za klavírního doprovodu Martina Kasíka. V hudebně i formálně prostém písňovém útvaru se zrcadlí jak každodenní radosti, tak po generace uchovávaná poselství i životní pravdy.

Kdy: 28. října 2018, 13:00
Kde: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Sál Leoše Janáčka
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Zápisník zmizelého

Zápisník zmizelého
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Intimní komorní drama o vášnivé lásce prostého vesnického mládence ke krásné cigánce Zefce patří k Janáčkovým nejvýznamnějším vokálním skladbám. Cyklus o 22 písních s tenorovým partem v extrémně vypjaté vysoké poloze vznikl na básně otištěné anonymně v Lidových novinách. Teprve 80 let po vzniku díla byl za tajemným pisatelem odhalen regionální spisovatel a básník Ozef Kalda.

Kdy: 28. října 2018, 15:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Janáčkova komorní tvorba

Janáčkova komorní tvorba
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Janáčkova komorní tvorba bude na koncertě zastoupena Sonátou pro housle a klavír, kterou složil Janáček v létě roku 1914, kdy se intenzívně zabýval komorní hudbou. Dále Pohádkou pro violoncello a Kreutzerovou sonátou v úpravě pro klavírní trio. Skladba se ztratila, je pravděpodobné, že mohla být předlohou pro Janáčkův 1. smyčcový kvartet "z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty".

Kdy: 28. října 2018, 16:30
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Kasík hraje Janáčka

Kasík hraje Janáčka
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Janáčkovo Mládí pro dechové sexteto patří k nejoriginálnějším komorním partiturám autora. Capriccio pro klavír levou rukou zkomponoval Janáček pro jednorukého klavíristu Otakara Hollmanna, který byl v zákopech první světové války opakovaně raněn do pravé ruky. Hollmanova vášeň pro hudbu jej přesvědčila k sepsání výjimečné klavírní skladby.

Kdy: 28. října 2018, 18:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 150 Kč / 100 Kč

Závěrečný koncert Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Závěrečný koncert Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Sinfoniettu věnoval Leoš Janáček Československé branné moci. Zazněla za přítomnosti prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na slavném sletu Československého sokola v Praze v roce 1926. Tato výjimečná skladba je svázána historií Československa jako málokterá, a právě proto zazní na ukončení čtyřdenního janáčkovského maratonu v den 100. výročí samostatného Československého státu.

Kdy: 28. října 2018, 20:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 240 Kč / 220 Kč / 160 Kč