Zahajovací koncert

Zahajovací koncert
v rámci MHF Leoše Janáčka

Sinfoniettu věnoval Leoš Janáček Československé branné moci. Proto bývá nazývána vojenská, ale také sletová, protože zazněla za přítomnosti prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na slavném sletu Československého sokola v Praze v roce 1926. Tato výjimečná skladba je svázána historií Československa.

Kdy: 21. května 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 600 Kč; 450 Kč; 350 Kč

Symfonický koncert

Symfonický koncert
v rámci MHF Leoše Janáčka

Janáčkovy opery tvoří hlavní osu jeho díla. I díky jim přežil tento hudebně-scénický útvar jednu ze svých krizí. Uváděná Žárlivost je původní předehrou k opěře Její pastorkyňa, kterou však později skladatel nahradil krátkým úvodem k prvnímu jednání. I z tohoto důvodu bývá spíše vzácně zařazována na koncertní pódia.

Kdy: 23. května 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 350 Kč; 250 Kč

Varhanní koncert

Varhanní koncert
v rámci MHF Leoše Janáčka

Slavné varhanní Postludium z Janáčkovy Glagolské mše nechybí v repertoáru snad žádného varhaníka. Je originální, virtuózní a může být prováděno i samostatně jako varhanní sólo. Janáček měl k varhanám od prvních dnů, kdy přišel do starobrněnského kláštera, blízký vztah – setkával se s nimi už v rodných Hukvaldech a Rychalticích.

Kdy: 26. května 2018, 18:00
Kde: Ludgeřovice, kostel sv. Mikuláše
Cena: 200 Kč; 100 Kč

Mezinárodní muzikologická konference JANÁČKIANA

Mezinárodní muzikologická konference JANÁČKIANA
ve spolupráci Ostravské univerzity a MHF Leoše Janáčka

JANÁČKIANA nabízí zájemcům z řad muzikologů, hudebních pedagogů i doktorandů hudebních oborů možnost prezentace referátů na téma Leoš Janáček – Z „pout tradice“ přes „vzpouru“ a „boj“ k „vítězství“ a v oblasti hudební pedagogiky téma nazvané Historie a současnost hudební pedagogiky II – osobnosti, instituce, vývojové trendy.

Kdy: od 31. května 2018
do 1. června 2018

Mezinárodní muzikologická konference JANÁČKIANA

Mezinárodní muzikologická konference JANÁČKIANA
ve spolupráci Ostravské univerzity a MHF Leoše Janáčka

JANÁČKIANA nabízí zájemcům z řad muzikologů, hudebních pedagogů i doktorandů hudebních oborů možnost prezentace referátů na téma Leoš Janáček – Z „pout tradice“ přes „vzpouru“ a „boj“ k „vítězství“ a v oblasti hudební pedagogiky téma nazvané Historie a současnost hudební pedagogiky II – osobnosti, instituce, vývojové trendy.

Kdy: od 31. května 2018
do 1. června 2018

Symfonický koncert

Symfonický koncert
v rámci MHF Leoše Janáčka

Dirigent Manfred Honeck, který ve spolupráci s Tomášem Illem vytvořil suitu z opery Její pastorkyňa, která je od své premiéry v pražském Národním divadle skladatelovou nejčastěji inscenovanou operou. Mimochodem právě z tohoto díla existuje suit nejvíce.

Kdy: 31. května 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 350 Kč; 250 Kč

Operní představení

Operní představení
v rámci MHF Leoše Janáčka

Málokterá opera patří do krásného prostředí hukvaldské obory tak jako Příhody lišky Bystroušky místního rodáka Leoše Janáčka. Hukvaldští si ji už dávno přivlastnili a její hlavní představitelce vytvořili v oboře sochu. A právě v Hukvaldské oboře bude Janáčkova opera uvedena operním souborem Slezského divadla v Opavě.

Kdy: 2. června 2018, 18:00
Kde: Hukvaldská obora – amfiteátr
Cena: 250 Kč; 150 Kč; rodinné vstupné: 600 Kč (dva dospělí a maximálně dvě děti)

Klavírní recitál

Klavírní recitál
v rámci MHF Leoše Janáčka

Klavírista světového jména Roman Rabinovich provede Janáčkův klavírní cyklus V mlhách. Tato autorova skladba pochází z roku 1912, patří tedy k jeho zralým dílům. Jde o velice intimní autorovu zpověď, ve které převažuje melancholická a lyrická nálada.

Kdy: 4. června 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 300 Kč; 200 Kč

Symfonický koncert

Symfonický koncert
v rámci MHF Leoše Janáčka

Město Ostrava se připojuje vznikem Ostravy Youth Orchestra ke světovému trendu orchestrů mladých. Janáčkovo zřídka uváděné Adagio pro orchestr provede skvělý Akademický symfonický orchestr Hudební akademie K. Szymanowského v Katovicích, který má vysoké renomé v celém Polsku.

Kdy: 5. června 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 200 Kč; 100 Kč

Sborový koncert

Sborový koncert
v rámci MHF Leoše Janáčka

Od svého vzniku je Pěvecké sdružení moravských učitelů bytostně spjato s Leošem Janáčkem, který právě pro toto mužské pěvecké těleso psal své největší sborové skladby. Na svém repertoáru má PSMU celé Janáčkovo dílo pro mužský sbor a pravidelně je uvádí. Ani letošní koncert nebude v tomto ohledu tvořit výjimku.

Kdy: 8. června 2018, 18:00
Kde: Hrad Hukvaldy
Cena: 200 Kč; 100 Kč

Symfonický koncert

Symfonický koncert
v rámci MHF Leoše Janáčka

Žijící legenda polské současné hudby Krzysztof Penderecki dělí svůj mimořádný talent mezi komponování a dirigování. Do Ostravy na festival přijíždí Penderecki podruhé. Jako poctu Leoši Janáčkovi zařadil na program koncertu mimo jiné i Talichovu suitu z opery Příhody lišky Bystroušky.

Kdy: 10. června 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 350 Kč; 250 Kč; 150 Kč

Pocta slovanské duši

Pocta slovanské duši
v rámci MHF Leoše Janáčka

„Pocta slovanské duši“ je mimořádný festivalový projekt, se kterým přijíždí slovinský soubor Ingenium Ensemble. V programu koncertu zazní díla slovanských autorů, tedy skladatelů různé národnosti. Logickou součástí programu jsou i vokální skladby Leoše Janáčka, který byl o slovanské vzájemnosti hluboce přesvědčen.

Kdy: 11. června 2018, 19:00
Kde: Opava, kostel sv. Václava
Cena: 200 Kč; 100 Kč

Komorní koncert

Komorní koncert
v rámci MHF Leoše Janáčka

O tom, že Janáčkova hudba oslovuje od doby svého vzniku další a další generace svědčí mimo jiné i to, že jeho dílo zařazují do programu rovněž příslušníci mladé generace interpretů. Klavírní Sonáta 1. X. 1905 je s mládím spojena i programově. Pohádku pro violoncello a klavír napsal Janáček v roce 1910, ale definitivní podobu získala až roku 1923.

Kdy: 13. června 2018, 19:00
Kde: Frýdek Místek, Národní dům
Cena: 180 Kč; 100 Kč

Koncert vítězů 23. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně

Koncert vítězů 23. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně
v rámci MHF Leoše Janáčka

Poprvé se v Ostravě na Janáčkově festivalu představí vítězové prestižní Janáčkovy soutěže, která již získala světové renomé. Klavír a varhany, Janáček a svět, Brno a Ostrava v jednom večeru. Úvodní číslo koncertu bude náležet druhé řadě známého klavírního cyklu drobných až intimních skladeb Leoše Janáčka nazvaných Po zarostlém chodníčku.

Kdy: 14. června 2018, 18:00
Kde: Janáčkova konzervatoř v Ostravě
Cena: 140 Kč; 80 Kč

Nedělní matiné s brunchem

Nedělní matiné s brunchem
v rámci MHF Leoše Janáčka

Na MHF Leoše Janáčka zní logicky Janáčkova hudba pravidelně. Na letošním festivalovém ročníku bude navíc příležitost nejen jeho hudbu slyšet, ale také se o něm dovědět něco více, a to díky muzikologovi a výjimečnému znalci Janáčkova života a díla Jiřímu Zahrádkovi. Současně zazní i první řada klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku.

Kdy: 17. června 2018, 10:00
Kde: Ostrava, Vítkovický zámek
Cena: 120 Kč; 80 Kč; Brunch 100 Kč

Varhanní recitál

Varhanní recitál
v rámci MHF Leoše Janáčka

Uvádění varhanních skladeb Leoše Janáčka není zcela jednoduché. Na jedné straně jich není mnoho, na straně druhé kromě varhanního sóla z Glagolské mše nejsou zvlášť posluchačsky atraktivní. Vedle Biblických písní Antonína Dvořáka zazní Janáčkovo Adagio pro varhany v chrámu, v němž jako malý chlapec začínal hrát na varhany.

Kdy: 20. června 2018, 18:00
Kde: Rychaltice, kostel sv. Mikuláše
Cena: 200 Kč; 100 Kč

Závěrečný koncert – árie z českých oper

Závěrečný koncert – árie z českých oper
v rámci MHF Leoše Janáčka

Příhody lišky Bystroušky procházely celým festivalem MHF L. Janáčka. Slezské divadlo Opava uvedlo operu v amfiteátru Hukvaldské obory, Janáčkova konzervatoř nabídla průřez operou a Janáčkova filharmonie orchestrální suitu z této opery. Zpěv Revírníka v podání Adama Plachetky uvedení Janáčkových Příhod lišky Bystroušky uzavře.

Kdy: 30. června 2018, 18:00
Kde: Hukvaldská obora – amfiteátr
Cena: 400 Kč; 200 Kč

Festivalový epilog

Festivalový epilog
v rámci MHF Leoše Janáčka

Dechový sextet Mládí bude onou tečkou za festivalem nesoucím jméno geniálního hukvaldského rodáka. Bude to zcela symbolické. Jednak v této skladbě autor vzpomíná na své dětství a mládí, jednak je Janáčkova hudba dodnes mladá, strhující a inspirující.

Kdy: 1. července 2018, 15:00
Kde: Hukvaldy - rodná škola L. Janáčka
Cena: 100 Kč; 50 Kč