Koncert PSMU

Koncert PSMU
v rámci koncertní sezóny JFO

Janáček začal s PSMU úzce spolupracovat poté, co jej poprvé slyšel v červnu 1905 na koncertě ve Veselí nad Moravou. „Vy jste rostli se mnou, já s vámi.“ Vynikající pěvecké těleso zavítá do metropole Moravskoslezského kraje, aby zde jako každoročně zahájilo svou koncertní sezónu.

Kdy: 21. ledna 2018, 10:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: od 130 Kč

Symfonický koncert

Symfonický koncert
v rámci koncertní sezóny JFO

Opera Příhody lišky Bystroušky, z níž zazní na koncertě známá árie „Kradla jsem“, je sedmou operou Leoše Janáčka. Původně se měla jmenovat Bystronožka, avšak vinou chyby novinového sazeče dostala jméno Bystrouška. Janáček operu komponoval na vrcholu svých tvůrčích sil v osmašedesáti letech.

Kdy: 8. března 2018, 18:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: od 120 Kč

Opera začíná aneb předehry

Opera začíná aneb předehry
v rámci koncertní sezóny JFO

O poslední Janáčkově opeře Z mrtvého domu mnozí dnes tvrdí, že je atraktivnější než ty ostatní. Přitažlivost spočívá nejen ve zvláštním stylu, ale je umocněna i místem, kde se odehrává. Operu začal Janáček komponovat v únoru 1927 když mu bylo 73 let. Světovou premiéru měla v Národním divadle v Brně 12. dubna 1930.

Kdy: 16. března 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: od 160 Kč

Symfonický koncert

Symfonický koncert
v rámci koncertní sezóny JFO

Janáčkova kantáta pro mužský sbor a orchestr Na Soláni čarták na text lokálního básníka má tajemnou až tíživou atmosféru valašské přírody. V době první světové války obrátil Janáček svou pozornost k velkolepému obrazu ukrajinské historie a k postavě kozáckého atamana a vytvořil orchestrální rapsodii Taras Bulba.

Kdy: 12. dubna 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: od 160 Kč

Zpívá Eva Dřízgová-Jirušová

Zpívá Eva Dřízgová-Jirušová
v rámci koncertní sezóny JFO

Eva Dřízgová-Jirušová patří k vyhledávaným pěvkyním koncertního i operního repertoáru. Svým interpretačním uměním ozdobí i závěrečný koncert dirigentských kurzů. V rámci něj se ujme partu Jenůfy z opery Její pastorkyňa, nebude chybět ani tradiční árie Rusalky z stejnojmenné Dvořákovy opery či vokální part z Mahlerovy 4. symfonie.

Kdy: 14. června 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: od 50 Kč

Sezónu zahájí Janáček / A1 Zahajovací koncert sezóny JFO

Sezónu zahájí Janáček / A1 Zahajovací koncert sezóny JFO
zahajovací koncert sezóny JFO

Jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších českých bajek, ve které se prolíná svět zvířat i svět lidí, vypráví o věčném koloběhu života, o touze, lásce a o tom, že jsme všichni součástí jednoho světa. Geniální opera oslovuje vtipem, hravostí, emocemi, myšlenkovou hloubkou i životní filosofií široké spektrum publika.

Kdy: 27. září 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: od 160 Kč

Smrt Ostapova / C1 Hudební příběhy

Smrt Ostapova / C1 Hudební příběhy
v rámci koncertní sezóny JFO

Rapsodie pro orchestr Leoše Janáčka Taras Bulba patří mezi nejvýznamnější skladby svého druhu v hudební literatuře 20. století. Dílo bylo inspirováno Gogolovou novelou, která zpracovává ukrajinskou pověst o atamanu záporožských kozáků Tarasu Bulbovi, hrdinsky umírajícího v závěru vítězného boje proti Polákům v roce 1628, a jeho dvou synech, Andriji a Ostapovi.

Kdy: 4. října 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: od 160 Kč

Zahajovací koncert Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Zahajovací koncert Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Opera Její pastorkyňa se stala ze všech devíti oper Leoše Janáčka nejznámější a nejhranější. Práci dokončil až 18. ledna 1903. Národní divadlo v Praze operu odmítlo, proto byla opera nastudována v Brně a premiéra se uskutečnila 21. ledna 1904 v Divadle na Veveří a sklidila obrovský úspěch. Janáčkova duchovní kantáta Věčné evangelium z roku 1914 vznikla na text Jaroslava Vrchlického. Premiéra se konala až 5. února 1917 v nastudování pražského zpěváckého spolku Hlahol a orchestru České filharmonie pod vedením dirigenta Jaroslava Křičky.

Kdy: 25. října 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 240 Kč / 220 Kč / 160 Kč

Sborový koncert

Sborový koncert
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Český filharmonický sbor Brno přijede do Ostravy v rámci čtyřdenního festivalu Hudební maraton Leoše Janáčka představit Janáčkovu sborovou tvorbu, kterou završí slavné Otčenáš, původně komponované jako hudební ilustrace pro tenor a smíšený sbor s doprovodem klavíru k živým obrazům podle cyklu obrazů Ojcze nasz od Jósefa Męciny-Krzesze. Skladba byla dokončena v květnu 1901 a o pět roků později ji Janáček přepracoval s doprovodem harfy a varhan.

Kdy: 26. října 2018, 17:00
Kde: Ostrava, kostel sv Václava
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Mladí ladí Janáčka

Mladí ladí Janáčka
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Pod taktovkou Ondřeje Vrabce uvedou mladí ostravští hudebníci Janáčkovo symfonické dílo, pro nějž je typická vypjatá expresivita, barevnost emocí i průzračná čistota inspirovaná studnicí lidové hudby. Na koncertě zazní jak Lašské tance i Žárlivost, původní předehra k opěře Její pastorkyňa, tak známé Concertino pro klavír v podání Lukáše Vondráčka.

Kdy: 26. října 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Mateřština

Mateřština
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Multiinstrumentalista Jiří Slavík představí v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka své Andělem oceněné album Mateřština naposledy v České republice. Ve svých vlastních soudobých skladbách nebo v úpravách tradičních melodií využívá originálním způsobem odkazu moravské a slezské lidové hudby. Živé provedení Mateřštiny tak v rámci Hudebního maratonu zazní v rámci České republiky ve své derniéře.

Kdy: 26. října 2018, 21:00
Kde: Ostrava, Cooltour
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Janáček právem zapomenutý

Janáček právem zapomenutý
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Téměř neznámé liturgické skladby sotva dvacetiletého Janáčka vznikly jako samostatné skladby nad rámec školních povinností a osnov. Často se opírají o gregoriánský nápěv a v několika případech se k pěveckým hlasům přidávají varhany, které však mají jen podpůrný charakter. Ansámbl Musica Florea obohatil doprovod uváděných skladeb smyčcovou instrumentací, aniž by cokoli přidal nebo ubral na kompozičním záměru autora.

Kdy: 27. října 2018, 12:30
Kde: Rychaltice, kostel sv. Mikuláše
Cena: 100 Kč

Janáčkův smyčcový orchestr

Janáčkův smyčcový orchestr
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Suita pro smyčce je Janáčkovou první orchestrální skladbou, kterou napsal ještě před svým studiem na lipské konzervatoři. V roce 1878 podnikl Janáček cestu do Německa, kam ho pozval proslulý oettingenský varhanář P. G. Steinmeyer. Prázdninová pohoda v Oettingenu a zvláště romantické dojmy ze Staremberského jezera, které v čase svého německého pobytu Janáček rovněž navštívil, dala vzniknout dílu, příznačně nazvanému Idyla pro smyčce.

Kdy: 27. října 2018, 15:00
Kde: Hudební sál, Provoz Hlubina, Dolní oblast Vítkovice
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Sobotní odpoledne pro děti

Sobotní odpoledne pro děti
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

V rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka jsme nezapomněli ani na nejmenší posluchače, pro které jsme připravili zábavné odpoledne pod vedením Kláry Boudalové, ve kterém je čeká hudebně-edukační workshop, plný hudebních her a kvízů a kreativních činností, po nichž bude následovat promítání animovaného filmu BBC Příhody lišky Bystroušky s hudbou Leoše Janáčka v režii Davida Poutneyho.

Kdy: 27. října 2018, 15:00-17:30
Kde: Provoz Hlubina, Kino Cineport Ostrava
Cena: 50 Kč

Janáčkovy smyčcové kvartety

Janáčkovy smyčcové kvartety
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Obě Janáčkova smyčcová kvarteta v podání ansámblu Pavel Haas Quartet navazují na předchozí koncert Janáčkovy komorní tvorby. První smyčcový kvartet z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty je modernistickou stavbou plnou řezavých kontrastů temp i chvějícího se lyrismu a zuřivého dramatismu. Druhý smyčcový kvartet napsal Janáček v posledním roce svého života v prudké inspirační impulzívnosti dané jeho osudovou láskou Kamilou Stösslovou.

Kdy: 27. října 2018, 16:30
Kde: Hudební sál, Provoz Hlubina, Dolní oblast Vítkovice
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Noční filmový klub

Noční filmový klub
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

V rámci čtyřdenního víkendového festivalu Hudební maraton Leoše Janáčka vám nabídneme i dvojici českých filmů, inspirovaných skladatelem Leošem Janáčkem: prvním z nich bude Lev s bílou hřívou z roku 1986 v režijním pojetí Jaromila Jireše s Ludkěm Munzarem v hlavní roli, po něm bude následovat polohraný dokument Hledání Janáčka z roku 2004 v režii Petra Kaňky.

Kdy: 27. října 2018, 19:00 a 21:30
Kde: Provoz Hlubina, Kino Cineport Ostrava
Cena: 30 Kč

Iva Bittová a inspirace Janáčkem

Iva Bittová a inspirace Janáčkem
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Koncert Ivy Bittové s Muchovým kvartetem nabídne jednak úpravy moravských lidových písní Leoše Janáčka, jednak obeznámí s tvorbou a činností skladatele Bély Bartóka, která byla nepochybně inspirovaná iniciativou, nazvanou slovenskými sběrateli Slovenské spevy, stejně jako slovenským folklórem.

Kdy: 27. října 2018, 21:00
Kde: Ostrava, Cooltour
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Výlet na Hukvaldy s Jiřím Zahrádkou

Výlet na Hukvaldy s Jiřím Zahrádkou
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

V rámci výletu na Hukvaldy bude návštěvníky čekat prohlídka kostela sv. Maxmiliána, komentovaná prohlídka Památníku L. Janáčka, návštěva Janáčkova rodného domu, kde bude připraveno povídání o Janáčkovi s muzikologem Jiřím Zahrádkou, projdeme se hukvaldskou oborou ke slavné soše Lišky Bystroušky. Výlet bude zakončen koncertem v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích.

Kdy: 27. října 2018, 9:30-13:30
Kde: Hukvaldy
Cena: 50 Kč (jízdné)

Janáčkova klavírní tvorba

Janáčkova klavírní tvorba
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Janáčkův klavírní odkaz obsahuje kromě již tradičně uváděných kompozic i zřídka hraná díla, která však stojí za povšimnutí. Klavírista Jan Bartoš si kromě známých Janáčkových klavírních cyklů vybral pro svůj recitál i Vzpomínku a Zdenčiny variace. Vedle těchto skladeb zazní na koncertě obě řady Janáčkova klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku, či klavírní cyklus V mlhách.

Kdy: 28. října 2018, 10:00
Kde: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Sál Leoše Janáčka
Cena: 200 Kč / 150 Kč (důchodci, studenti)

Moravská a ukvalská lidová poezie v písních

Moravská a ukvalská lidová poezie v písních
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Lidová píseň v Janáčkově úpravě bude provázet posluchače odpoledního koncertu s Kateřinou Kněžíkovou a Romanem Hozou za klavírního doprovodu Martina Kasíka. V hudebně i formálně prostém písňovém útvaru se zrcadlí jak každodenní radosti, tak po generace uchovávaná poselství i životní pravdy.

Kdy: 28. října 2018, 13:00
Kde: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Sál Leoše Janáčka
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Zápisník zmizelého

Zápisník zmizelého
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Intimní komorní drama o vášnivé lásce prostého vesnického mládence ke krásné cigánce Zefce patří k Janáčkovým nejvýznamnějším vokálním skladbám. Cyklus o 22 písních s tenorovým partem v extrémně vypjaté vysoké poloze vznikl na básně otištěné anonymně v Lidových novinách. Teprve 80 let po vzniku díla byl za tajemným pisatelem odhalen regionální spisovatel a básník Ozef Kalda.

Kdy: 28. října 2018, 15:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Janáčkova komorní tvorba

Janáčkova komorní tvorba
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Janáčkova komorní tvorba bude na koncertě zastoupena Sonátou pro housle a klavír, kterou složil Janáček v létě roku 1914, kdy se intenzívně zabýval komorní hudbou. Dále Pohádkou pro violoncello a Kreutzerovou sonátou v úpravě pro klavírní trio. Skladba se ztratila, je pravděpodobné, že mohla být předlohou pro Janáčkův 1. smyčcový kvartet "z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty".

Kdy: 28. října 2018, 16:30
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 150 Kč / 100 Kč (důchodci, studenti)

Kasík hraje Janáčka

Kasík hraje Janáčka
v rámci Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Janáčkovo Mládí pro dechové sexteto patří k nejoriginálnějším komorním partiturám autora. Capriccio pro klavír levou rukou zkomponoval Janáček pro jednorukého klavíristu Otakara Hollmanna, který byl v zákopech první světové války opakovaně raněn do pravé ruky. Hollmanova vášeň pro hudbu jej přesvědčila k sepsání výjimečné klavírní skladby.

Kdy: 28. října 2018, 18:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 150 Kč / 100 Kč

Závěrečný koncert Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Závěrečný koncert Hudebního maratonu Leoše Janáčka

Sinfoniettu věnoval Leoš Janáček Československé branné moci. Zazněla za přítomnosti prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na slavném sletu Československého sokola v Praze v roce 1926. Tato výjimečná skladba je svázána historií Československa jako málokterá, a právě proto zazní na ukončení čtyřdenního janáčkovského maratonu v den 100. výročí samostatného Československého státu.

Kdy: 28. října 2018, 20:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: 240 Kč / 220 Kč / 160 Kč

Baiba Skride / K2 Zázračné duo z Lotyšska

Baiba Skride / K2 Zázračné duo z Lotyšska
v rámci koncertní sezóny JFO

Vysoce oceňovaná houslistka litevského původu Baiba Skride debutovala v roce 2004 na Salzburger Festspiele a od té doby zaznamenává ve svém oboru nepřetržitý úspěch: coby sólistka vystupuje s nejlepšími orchestry světa a vyprodává svým uměním koncertní sály v Evropě i v zámoří. Z české hudby přednese na koncertě JFO kromě komorní hudby Antonína Dvořáka a Josefa Suka i Janáčovu Sonátu pro housle a klavír.

Kdy: 19. listopadu 2018, 19:00
Kde: Dům kultury města Ostravy
Cena: od 150 Kč