< zpět

TV Noe

Televize Noe je česká nekomerční televize, jejíž provoz je hrazen výhradně z dobrovolných darů diváků. Vysílání zahájila na jaře roku 2006. Své vysílání šíří na celém území České republiy pozemně (DVB-T), ze satelitu (DVB-S), skrze internet, kabelové rozvody a mobilní aplikace. Hlavní sídlo má v Ostravě. Vysílá nepřetržitě. Držitelem licence je Telepace s.r.o.
Hlavním zaměřením stanice je šíření pozitivních hodnot, jako jsou všeobecná snášenlivost mezi lidmi a rozšiřování duchovního i kulturního obzoru. Noe je názorově a nábožensky snášenlivá, apolitická, je pomocníkem a prostředníkem pro ty, kteří potřebují odpočinek, radu, pomoc či ochranu. Noe je televizí s etickým rozměrem, je určená pro celou rodinu. Vysílání staví na tradičních křesťanských hodnotách. Divákům nabízí duchovní hloubku a zdravý životní styl s cílevědomým omezením zobrazování násilí. Cílem vysílání je oslovit široké spektrum diváků všech generací a všech sociálních skupin od „střední vrstvy“ přes sociálně slabé nebo handicapované občany až po národnostní menšiny. Nezanedbatelný prostor dostávají neziskové organizace. Noe pořizuje a zároveň vysílá vlastní nahrávky i živá vystoupení koncertních a divadelních představení. Popularizuje poznatky z vědy, medicíny a dalších odvětví.

Více informací: http://www.tvnoe.cz/