< zpět

Statutární město Ostrava – městský obvod Stará Bělá

Obec Stará Bělá je jedním z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy, který vznikl 24. listopadu 1990 rozdělením působnosti bývalého obvodního národního výboru Ostrava 3. Leží asi 10 km jihovýchodně od jejího centra, ale rozrůstající se sídliště proniká až na její katastr. Přes blízkost průmyslového centra si dodnes udržela svůj venkovský ráz. Název obce je odvozen podle potoka Starec, původně nazvaný Bělá. Seskupením těchto dvou pojmenování vznikl název Stará Bělá. Navzdory tomu, že nadmořská výška katastru obce nepřesahuje 300 metrů, je terén poměrně členitý. K 1. 1. 2015 žije v obci 4 080 obyvatel a celková rozloha obvodu se rozprostírá na 13,94 km2. Zřizuje dvě příspěvkové organizace, a to Základní školu a Mateřskou školu, ve své režii má také místní hřbitov s 3 157  hrobovými místy, dbá o 72 místních komunikací a o 4,1976 ha veřejné zeleně.

Více informací: https://starabela.ostrava.cz/cs

 

 

Akce v rámci projektu