< zpět

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita je institucí, která svou roli spatřuje v rozvíjení humanitních, lékařských, přírodovědeckých a uměleckých oborů v regionu tradičně spojovaném zejména s průmyslovou a technickou sférou. Univerzita usiluje o to, aby byla institucí, která cíleně podporuje kvalitní vědecké aktivity a zároveň systematicky vyhledává nové výzkumné oblasti a týmy s potenciálem k dosažení excelentních výsledků. Otevírá se výzvám soudobé společnosti a rozvíjí zodpovědný a individuální přístup k širokému spektru studentů včetně specifických skupin (senioři, studenti sociálně znevýhodnění, studenti se specifickými potřebami). Hlásí se k rovnému přístupu ke vzdělání a ke vstřícné komunikaci s veřejností. Vedle vzdělávání, vědy a výzkumu se zaměřuje také na svou třetí roli: roli instituce aktivní na poli kultury a společenského života. Chce tak využívat svůj potenciál k reflexi identity, kultury a historie regionu i k jeho kultivaci. Do tohoto záměru Ostravské univerzity spadá i spolupráce s projektem Janáček Ostrava 2018.

Více informací: www.osu.cz

Akce v rámci projektu