< zpět

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka navazuje na dlouholetou janáčkovskou festivalovou tradici Ostravy a Moravskoslezského kraje. V roce 1948 se konal v Hukvaldech 1. ročník festivalu Janáčkovo hudební Lašsko, který se tak stal po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v tehdejším Československu. V roce 1950 se začala psát tradice hudebního festivalu v Ostravě. Ten několikrát změnil svůj název a z Ostravského hudebního jara a Ostravského máje se v roce 1976 stal Janáčkův máj, nesoucí od roku 1990 přídomek Mezinárodní hudební festival. V Hukvaldech v roce 1993 nahradil Janáčkovo hudební Lašsko nový festival Janáčkovy Hukvaldy. Přes odlišnosti jednotlivých zmíněných festivalů všechny usilovaly o totéž: propagovat především dílo a myšlenky Leoše Janáčka a hodnoty klasické hudby – s důrazem na českou tvorbu – obecně. Na základě dosažených úspěchů, z nichž se především MHF Janáčkovy Hukvaldy a MHF Janáčkův máj nejvýrazněji zapsaly do festivalového dění České republiky, nyní vzniká u příležitosti 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka sloučením festival jeden.

Více informací: www.mhflj.cz

Akce v rámci projektu