< zpět

Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Letiště Leoše Janáčka Ostrava je důležitým dopravním uzlem regionu a jeho rozvoj patří k prioritám Moravskoslezského kraje. Vzhledem k poloze v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem má letiště význam i pro sousední regiony a očekává se, že tento bude i po vstupu do Schengenského prostoru nadále růst. Ostravské letiště se svými ojedinělými technickými parametry (vzletová a přistávací dráha dlouhá 3500 metrů, široká 63 metrů) umožňuje provoz všech současných typů letadel a má statut mezinárodního letiště. V současné době připravuje nebo realizuje provozovatel Letiště Ostrava, a.s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem několik významných projektů, u kterých se předpokládá spolufinancování z fondu ERDF především v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava, ale také z jiných operačních programů. V rámci projektů financovaných z Evropské unie jsou na Letišti Leoše Janáčka realizována opatření ke zvýšení odbavovací kapacity a bezpečnosti provozu. Dalším ze zajímavých projektů je realizace výstavy související s životem a dílem Leoše Janáčka a to u příležitosti 90. výročí úmrtí skladatele.

Více informací: http://www.airport-ostrava.cz

 

 

Akce v rámci projektu